aznBaku

İnşaat Mühəndisi

 • Date: 04 June 2018
 • Deadline: 30 December 2018
 • Work conditions: Full time
 • Location: Negotiable
Job Description
 • İnşaat quraşdırma və təmir işləri( konstruksiya, tamamlama işləri, mexanika və elektrik işləri) ilə bağlı podratçı şirkətlər tərəfindən verilən qiymət təkliflərinin analiz edilməsi, əsaslandırılması və təsdiq edilməsi;
 • İnşaat materiallarının qiymətlərinin bazar qiymətlərinə uyğunluğunun yoxlanılması və təsdiq edilməsi;
 • İnşaat quraşdırma və təmir işlərinin smetasının optimal şəkildə tərtib edilməsi;
 • Podratçılar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərlə bağlı təqdim edilən  hesabatların yoxlanılıb, təsdiq edilməsi;
 • Nəzərdə tutlan inşaat quraşdırma və təmir işləri ilə bağlı səmərəli təkliflərin irəli sürülməsi;
 • İşin texniki və iqtisadi tərəfdən əsaslandırılması;
 • Tikinti və quraşdırma işlərinin keyfiyyətinə nəzarətin  həyata keçirilməsi;
 • Keyfiyyətlə idarəetmənin işlənməsində, təkmilləşdirilməsində və tətbiqində, keyfiyyət göstəricilərinin standartlarının və normativlərinin yaradılmasında iştirak etmək və onlara riayət olunmasına nəzarət etmək;
 • Tikintinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanmasında və tətbiqində iştirak etməyi;
 • Uçot aparmağı və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması üzrə təşkilatın fəaliyyəti haqqında hesabat tərtib etməyi;
 • İnşaat işlərinin yerinə yetirilməsi mərhələlərində əldə edilən bütün məlumatları, istehsalı xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini analiz edir və  qəbul edilmiş qaydalara uyğun olmayan işlərin aparılmasına yol verməyir;
 • Aparılmış Dövlət nəzarət işlərinin nəticələri əsasında lazımi tədbirlər görür və həyata keçirir;
Requirements
 • Müvafiq sahədə ali təhsil;
 • Müvafiq sahədə iş təcrübəsi 5 ildən az olmamaq şərtilə, tikinti şirkətlərində iş təcrübəsi üstünlük təşkil edəcək;
 • Analitik düşünmə qabiliyyətinə malik olmalı, səliqəli ,diqqətli ,rəqəmlərlə sərbəst işləmək bacarığına malik omalı;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərini yazılı və şifahi surətdə əla bilmək;
 • Yaxşı şəxsiyyətlərarası və ünsiyyət bacarıqları.
 • Avtocad,  Microsoft Office;
 • İşin vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsi, müstəqil və qrup daxilində işləmək bacarığı;

Apply for a vacancy
 
Upload CV that are best way for better performance of your practise