aznNegotiable

Memar

 • Date: 04 June 2018
 • Deadline: 30 September 2019
 • Work conditions: Full time
 • Location: Baku
Job Description
 • Layihələri dizayn etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirmək;
 • Tikinti və inşaat proseslərinə nəzarət etmək və dəyişikliklərə dair razılığın əldə olunması üçün danışıqlar aparmaq;
 • İş prosesinə nəzarət etmək, xərclərin hesablanmaq, razılaşdırılmış plan əsasında nəticələri dəyərləndirmək və təhlükəsizlik və keyfiyyət idarəetmə sistemlərini tətbiq etmək;
 • Müəyyən olunmuş və razılaşdırılmış keyfiyyətə təminat standartlarına uyğun olaraq nəzarət və qiymətləndirmə sistemlərini təsis etmək;
 • Razılaşdırılmış dəyişikliklər də daxil olmaqla nəticələri qeyd etmək və hesabat vermək.
Requirements
 • Müvafiq sahədə ali təhsil (Memar diplomu);
 • Müvafiq sahədə iş təcrübəsi 3 ildən az olmamaq şərtilə, tikinti şirkətlərində iş təcrübəsi üstünlük təşkil edəcək;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərini yazılı və şifahi surətdə əla bilmək;
 • AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, 3dMax, MS Office kompüter proqramlarını bilmək;
 • Yüksək bədii səviyyədə üç ölçülü təsvirləri (3D vizualizasiya) hazırlama bacarığı;
 • İşin vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsi, müstəqil və qrup daxilində işləmək bacarığı;
 • Fikrini detallar üzərində cəmləşdirmək və bir necə işi eyni zamanda aparmaq bacarığı;
 • Əllə eskizləri çəkmək bacarığı;
 • Yaxşı şəxsiyyətlərarası və ünsiyyət bacarıqları.

Apply for a vacancy
 
Upload CV that are best way for better performance of your practise