aznNegotiable

Əsas vəsaitlər və İnventarizasiya üzrə mühasib

 • Date: 11 June 2018
 • Deadline: 11 July 2018
 • Work conditions: Full time
 • Location: Baku
Job Description
 • Əsas vəsaitlərin hərəkətinin ERP – SAP sistemində monitorinqi və əsas vəsaitlərin qeydiyyatının müvafiq qaydada tənzimlənməsi
 • İnventar və əsas vəsaitlərin alınmasına nəzarət və yanlış qeydlərin korrektə edilməsi
 • Əsas vəsaitlərlə bağlı məsələlərin anbardan istehsalatadək nəzarət və uçotu
 • Əsas vəsaitlərin amortizasiyası və təmirinin nəzarət və uçotu
 • Əsas vəsaitlərlə bağlı strategiya və prosedurların tərtib edilməsinə dəstək
 • Əsas vəsaitlərin uçotunun başa çatdırılması və SAP sistemində müvafiq qeydiyyatın aparılması
 • Mühasibatlıq və digər şöbələrlə birlikdə doğru və səmərəli uçot üsullarının, həmçinin əsas vəsaitlərin uçotu, qeydiyyatı və hesabatları ilə bağlı digər şöbələrin biznes ehtiyaclarının təmin edilməsi
 • Həftəlik/aylıq/yarımillik/illik fiziki inventarizasiyada iştirak etmək və fərqlərin qeydə alınması
 • İnventarizasiya üzrə strategiya və prosedurların bərqərar edilməsinə dəstək
 • Gündəlik, həftəlik, aylıq və xüsusi inventarizasiya və istehlak hesabatlarının hazırlanması və bütün əlaqədar şöbələrə təqdim edilməsi
 • İstehsal və təchizat şöbələri ilə birlikdə inventarizasiya qeydlərinin düzgün aparılmasının təmin edilməsi
 • Mühasibatlıqla birlikdə bütün məhsulların maya dəyərinin satış qiymətlərində və saxlanma xərclərində düzgün qeydə alınmasının təmin edilməsi
 • Capex və ya Opex uçot mərkəzlərində malların düzgün təsnif edilməsi üçün digər şöbələrlə əməkdaşlıq
 • Anbardakı malların zədələnməsi, sınması və köhnəlməsinin qarşısının alınması üçün nəzarətin anbar işçilərilə əməkdaşlıq
 • Köhnəlmiş/artıq malların anbardan çıxarılması üçün baxış keçirilməsi
 • Mal-materialların hər həftə və  hər ay yoxlanılması, fərqlərin qeydiyyatının aparılması
 • Mal-materialların ERP sistemi-SAP üzrə düzgün qeydiyyata salınmasına nəzarət
 • Inventarizasiya siyasətlərinin və prosedurlarının bərqərar və tətbiq olunmasına dəstək
 • Məhsulların qiymətlərində maya dəyərinin və anbar xərclərinin nəzərə alınmasını təmin etmək üçün mühasibatlıqla əməkdaşlıq
 • Satınalmalarla bağlı PR, PO və müqavilələr kimi sənədlərin yerində olmasını və SAP sisteminə daxil edilməsinin təmin olunmasına dəstək
Requirements
 • İqtisadiyyat, Maliyyə və ya Biznes üzrə bakalavr dərəcəsi. Mühasibatlıq üzrə diplom
 • Əsas vəsaitlər və inventar üzrə mühasibatlıq sahəsində 2+ il iş təcrübəsi
 • İngilis dili
 • MS Office programları orta səviyyədə, MS excel üzrə səriştə

Apply for a vacancy
 
Upload CV that are best way for better performance of your practise