Date: 09 September 2022

Salary: 2800-3000 AZN net
Work conditions: Full time
Location: Baku
Təchizat Şöbə Rəhbəri
Vəzifə təlimatı
· Material ehtiyatlarına olan tələbatı, eləcə də onların keyfiyyətinin standarta, texniki tələblərə, müqavilə və başqa normativ sənədlərə uyğunluğunu təyin edir, mal və materialların tələbata uyğun alınması və paylanılması işlərini təşkil edir.
· Texnikaya, materiala təminatın plan layihələrinin tərtib olunmasına, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
· Anbarda ehtiyat materiallarının və hazır məhsulun olmasına nəzarət edir, alıcılar və tədarükçülər arasında əlaqə yaradır, plana uyğun olaraq məhsulun vaxtında yüklənməsi üçün sənədləri rəsmiləşdirməsinə nəzarət edir.
· İnventarizasiyanın aparılmasında dəstək verir, normadan artıq material ehtiyatlarının, əmlakın yığılması səbəblərini öyrənir, tədbirlər görülməsində dəstək verir.
· Sifariş olunan mal materialların son istifadıçiyə çatdırılması üçün loqistika əməliyyatlarına nəzarət edir və lazım olan sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə nəzarət edir.
· Bazar araşdırmaları aparır və araşdırmalara nəzarət edir.
· Lazımı təqdirdə Prosedurların reviziyasını aparır.
· Ehtiyac yarandıqda Prosedura Təlimatlar tərtib edir.
· Təkliflərin toplanmasına nəzarət edir.
· Işçilər arasında iş bölgüsü aparır
· Satınalmaların koordinasiyasını təşkil edir.
· Lazımı toplantılarda iştirak edir.
· İşçilərin digər şöbələr işçiləri ilə kommunikasiyasını təmin edir.


Cins : kişi
Yaş :28-45
Təcrübə : 3-5 il


,
Job Description
Requirements:

Apply for a vacancy