Date: 02 December 2022
Salary: Negotiable
Work conditions: Full time
Location:Baku

İstehsalat üzrə koordinator
Rolun məqsədi
Balıqçılıq təsərrüfatlarında balıqartırma və balıqyetişdirmə üzrə inzibati işlərdə iştirak və aparılan işlərin yerli və beynəlxalq normativlərə, biotexnologiyalara uyğunluğunun yoxlanılması. Rol istehsal müəssisələrinin yerləşdiyi bölgələrə ezamiyyələri nəzərdə tutur.

Vəzifə öhdəlikləri
• Balıqların təsərrüfatlar arasında yerləşdirilmə proseslərinə nəzarət edir;
• Satış şöbəsinin tələblərinin qarşılanması üçün müəssisələrlə əlaqəyə girir və əmtəə məhsulunun vaxtında təmin olunmasına nəzarət edir;
• Təsərrüfatlarda müxtəlif növ və yaş qrupuna aid balıqların artırılması, böyüdülməsi və yetişdirilməsində istifadə olunan biotexniki normativlərə riayət olunmasına nəzarət edir;
• Balıqların yemlənməsi və yem rasionun hazırlanması prosesində iştirak edir;
• Təsərrüfatların fəaliyyətini təmin edən bioloji əsaslandırmaların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, həmçinin digər prosedur sənədlərinin hazırlanmasında köməklik edir;
• Rəhbər tərəfindən tapşırılan digər işləri yerinə yetirir.
• Bütün digər, təsərrüfatlar, Departamentlər arası koordinasiyanı təşkil edir

Tələb olunan Təhsil və Təcrübə:
• tələb olunan təhsil dərəcəsi: Ali təhsil (Balıqşünaslıq, ixtiologiya və ya buna uyğun ixtisaslara üstünlük verilir.)
• müvafiq sahədə iş təcrübəsi: Minimum 1 il
• tələb olunan və ya üstünlük verilən sənaye sektoru: İstehsalat

Job Description
Requirements:
Tələb olunan Bilik, Bacarıq və Davranışlar (Kompetensiyalar):
• vəzifə öhdəlikləri səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün xüsusi səriştələr və bacarıqları qeyd edin: Mətn, cədvəl və təqdimat hazırlanmasında dərin bacarıqlar, yüksək səviyyədə problem həll etmə və analiz bacarıqları, yaxşı şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları, detallara diqqətli olmaq və təşkilatçılıq qabiliyyəti, iş prioritetlərini düzgün təyin edə bilmək və eyni zamanda bir neçə işi görə bilmək
• tələb olunan texniki bilik və bacarıqları qeyd edin: MS office
• təlim/sertifikatlar qeyd edin (tələb olunduqda): N/A
• dil(lər) bilikləri qeyd edin (tələb olunduqda): Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili (arzuolunandır)

Əlavələr
• Daxili nizam-intizam qaydalarına, korporativ və etik davranış normalarına daim riayət edir;
• Daim Cəmiyyətin mənafeyini və imicini qoruyur;
• Nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyaların, eləcə də rəhbərliyin birbaşa verdiyi göstəriş və tapşırıqlarını vaxtında və tam icra edir.
Məsuliyyətlər
• Verilmiş səlahiyətlər çərçivəsində həvalə edilmiş vəzifələrin icrası zamanı Cəmiyyətə vurduğu ziyana, eyni zamanda məxfi məlumatların yayılmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Cəmiyyətin daxili qaydalarının tələblərinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır.
Apply for a vacancy