Date: 02 December 2022
Salary: Negotiable
Work conditions: Full time
Location:Baku

Maliyyə mütəxəssisi
Rolun məqsədi
Maliyyə hesabatlığının təmin edilməsi

Vəzifə öhdəlikləri
• İFRS və daxili siyasətlərə uyğun olaraq aylıq maliyyə hesabatlarını hazırlamaq və rəhbərliyə təqdim etmək;
• Mühasibat uçotunda əks olunmuş əməliyyatların aylıq monitorinqi və təhlili;
• Nağd vəsait dövriyyəsi proqnozlarının hazırlanması, nağd vəsaitlər üzə digər tələb olunan hesabatların hazırlanması;
• Şirkətin illik büdcəsinin hazırlanmasında iştirak etmək;
• Debitor, kreditor borcları və avanslar üzrə yaşlanma cədvəllərinin hazırlanması;
• Aylıq büdcə-fakt analizinin aparılması;
• Audit tərəfindən aşkarlanan səhvlərin aradan qaldırılması üzrə işlər;
• Birbaşa rəhbər və ya şirkət rəhbərliyi tərəfindən tələb olunan digər analitik hesabatların hazırlanması.

Job Description
Requirements:
Tələb olunan Təhsil və Təcrübə:
• tələb olunan təhsil dərəcəsi: Ali (Maliyyə, İqtisadiyyat)
• müvafiq sahədə iş təcrübəsi: Maliyyə Nəzarəti, Audit, Hesabatlılıq sahəsi üzrə minimum 1-2 il
• tələb olunan və ya üstünlük verilən sənaye sektoru: İstehsalat
Tələb olunan Bilik, Bacarıq və Davranışlar (Kompetensiyalar):
• vəzifə öhdəlikləri səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün xüsusui səriştələr və bacarıqları qeyd edin: Analitik düşünmə, dəqiqlik, məsuliyyətlilik, vaxt idarəetmə (planlaşdırma / prioritetləşdirmə), güclü problem həll etmə və komanda da işləmək qabiliyyətləri
• tələb olunan texniki bilik və bacarıqları qeyd edin: Excell, 1C (ERP)
• təlim/sertifikatlar qeyd edin (tələb olunduqda): ACCA F3, F7 / CIMA BA / CFA Level 1
• dil(lər) bilikləri qeyd edin (tələb olunduqda):Azərbyacan dili, ingilis dili, rus dili (üstünlükdür)

Əlavələr
• Daxili nizam-intizam qaydalarına, korporativ və etik davranış normalarına daim riayət edir;
• Daim Cəmiyyətin mənafeyini və imicini qoruyur;
• Nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyaların, eləcə də rəhbərliyin birbaşa verdiyi göstəriş və tapşırıqlarını vaxtında və tam icra edir.
Məsuliyyətlər
• Verilmiş səlahiyətlər çərçivəsində həvalə edilmiş vəzifələrin icrası zamanı Cəmiyyətə vurduğu ziyana, eyni zamanda məxfi məlumatların yayılmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Cəmiyyətin daxili qaydalarının tələblərinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır.
Apply for a vacancy