Date: 10 May 2022
Deadline:
Work conditions: Full time
Location: Baku
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssis
· İctimaiyyətlə və KİV-lə əlaqələri təşkil edir.
· KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin strategiyasını işləyib hazırlayır və idarənin korporativ imicinin formalaşması planını hazırlayır.
· İctimaiyyətlə əlaqələr kampaniyalarının keçirilməsi planını hazırlayır və planlaşdırılmış aksiyaların idarənin imicinə təsirinin ölçülməsini təşkil etmək.
· İctimaiyyətlə Əlaqələr kampaniyasının büdcəsini müəyyən etmək.
· Təşkilatın elmi tədqiqatlar sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər, təşkilatın sosial-iqtisadi vəziyyətinin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlayıb, üsullarını təqdim etmək.
· Təşkilatın rəhbərləri ilə müsahibələri, mətbuat konfranslarını, brifinqləri, təşkil edir.
· Təşkilatın fəaliyyəti haqqında mətbuat yayımının, korporativ bülletenlərin, idarənin ümumi hesabat sənədlərinin təşkilinin fəaliyyəti haqqında digər məlumatları kütləvi mətbuat vasitələri üçün hazırlanmasını təşkil etmək.
· Təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı ətraf mühiti təhlil etmək, sorğular təşkil etmək və təşkilatın siyasətinə və imicinə olan münasibətlərin aşkar edilməsi üçün ictimaiyyət ilə müsahibə üçün anketləri təşkil etmək.
· İctimaiyyətin öyrənilməsi mərkəzləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin təşkil olunması, təşkilatın fəaliyyəti haqqında ictimaiyyətin fikrini öyrənmək üçün xüsusi poqramları hazırlamaq.
· İctimaiyyətin təşkilatın fəaliyyəti haqqında olduqları fikrini təşkilatın rəhbərliyinə çatdırır.
· Cəmiyyətin sosial, iqtisadi və siyasi baxışlarını təhlil edir, gələcək üçün proqnozları işləyib hazırlayır və xoşagəlməz tendensiyaları vaxtından əvvəl üzə çıxarır.
· KİV sorğularını təhlil etmək və ictimaiyyətin nüməyəndələrini təşkilatın fəaliyyəti ilə məlumatlandırmaq, təşkilatın bu və ya digər tədbirləri ilə ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislərin məlumatlandırılması.
· Reklamsız ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün və təşkilatın imicini artırmaq üçün məlumatlandırıcı vasitələrdən (sərgi, prezentasiya və s.) istifadə etmək.
· Təşkilatın cürbəcür tədbirlərdə iştirak etməsi təkliflərini təhllil etmək (sərgilərdə, mətbuat konfransı, festivallar və s).
· Təşkilatın bütün uğurlu addımları haqqında məlumatların yayımında bütün lazım olan vasitələrdən təşkilatın çisəklənməsi üçün istifadə etmək.
· İctimaiyyətlə Əlaqələr kampaniyalarının keçirilməsinin effektivliyini təhlil etmək.
· KİV-n təşkilat haqqında yaydıqları məlumatları ümumiləşdirmək, təhlil etmək və rəhbərliyin diqqətinə çatdırmaq.
· Təşkilatın ünvanına yönəldilmiş tənqidi rəylərə cavab vermək (cavab çıxışlarını hazırlamaq, effektiv formada tənqidləri şərh etmək və aydınlaşdırma aparmaq üçün mətbuat konfranslarını təşkil etmək).
· KİV-lə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı üçün təşkilatın rəhbərləri üçün müvafiq treyninqlərin təşkil edilməsi.
· Rəqiblərin ictimaiyyətlə əlaqələr strategiyasını təhlil etmək və onların zəif tərəflərini üzə çıxartmaq.
· Korporativ daxili tədbirlərin keçirilməsi üçün rəy yığmaq üçün təşkilatın işçiləri arasında sorğuları təşkil edir.
· Təşkilatın ictimaiyyətlə əlaqələr işinin arxivini təşkil etmək.
· Təşkilatın rəhbərlərinə görülən işlərin hesabıtını təqdim etmək.
· Yeni tendensiyaların müəyyən edilmsi məqsədilə bazara daim baxış keçirilməsi və şirkətə ən çox uyğun gələnlərinin tətbiq edilməsi.
· Sosial şəbəkələrdə olan səhifələrin idarə edilməsi.

· Ali təhsil;
· Azərbaycan, rus və ingilis dilində sərbəst yazı və danışıq qabiliyyəti;
· KİV və digər vasitələrlə işləmə əsaslarını;
· PR-ın və PR kampaniyalarının planlaşdırılması prinsiplərini;
· PR kampaniyaların təşkili və həyata keçirilməsi metodlarını;
· KİV-in strukturu və funksiyalarını;
· Daxili korporativ PR və digər PR istiqamətlərinin əsaslarını;
· Reklam işinin əsaslarını bilməlidir;
· Əla kompüter bilikləri (Microsoft Office)
· Məsuliyyət, düzgünlük, dəqiqlik və etibarlılıq kimi müsbət göstəricilərə sahib olmaq;
· Əla ünsiyyət qurmaq və yaxşı komanda üzvü olmaq bacarığı;
· İşçi heyəti ilə işləmək bacarığına malik olmalı.

Job Description
Requirements:

Apply for a vacancy