Date: 11 May 2022
Deadline:
Work conditions: Full time
Location: Baku
Mühəndis-mexanik
· Aparılan tikinti obyektlərində mexaniki işlərin keyfiyyətli və səmərəli şəkildə aparılmasının təşkil edilməsinin nəzarətində yaxından iştirak etmək;
· İşlərin gedişinə baxış zamanı qeyd olunan nöqsanların aradan qaladırmasını təmin etmək məqsədi ilə baş mexaniklə razılaşdıraraq müvafiq tədbirlər görür.
· Avadanlıqlar və müxtəlif materiallar sahəyə gətirilən zaman onlara baxış keçirməlidir və hər hansı nöqsan qeyd olunarsa bu barədə baş mexanikə məlumat verməlidir.
· Yeni cizgilərin və hesabatların tərtibatini təşkil edir.
· Testdən keçən işlər barəsində baş mexanikə qəbul edilmiş formatda yazılı məlumat verməlidir.
· Tamamlanmış işlərin qəbulunda iştirak edir.
· Razılaşdırılmış iş planına nəzarət etməli və işlərin gedişinin hesabatlarını aparmalıdır.
· Tikintidə quraşdırılan bütün mexaniki avadanlıqların, nasosların və cihazların texniki sənədlərini icraçı təşkilatdan qəbul etməlidir və tikintinin rəhbərliyinə təhvil verməlidir.
· Şöbənin ümumi işlərində fəal iştirak etməlidir.
· Müəssisədə əməyin mühafizəsi işinin təşkil edilməsində, əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlara riayət edilməsində, təhlükəsiz və sağlam iş şəraiti yaradılmasında yaxından iştirak etməlidir.
· Verilmiş tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməlidir.

· Ali təhsil;
· Müvafiq sahədə iş təcrübəsi 5 ildən az olmamaq şərtilə, tikinti şirkətlərində iş təcrübəsi üstünlük təşkil edəcək;
· Azərbaycan, ingilis və rus dillərini yazılı və şifahi surətdə əla bilmək;
· AutoCAD, MS Office kompüter proqramlarını bilmək;
· İşin vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsi, müstəqil və qrup daxilində işləmək bacarığı;
· Yaxşı şəxsiyyətlərarası və ünsiyyət bacarıqları.

Job Description
Requirements:

Apply for a vacancy